INSCHRIJVEN TREKKERTREK

Vrijdagavond 16 juni 2017 is de afsluiting van het AJK seizoen geweest en heeft tevens de inschrijfavond voor de trekkertrek plaats gevonden. Het merendeel heeft zich deze avond al aangemeld om mee te doen aan het evenement op zondag 13 augustus. De trekkertrek zit nu vol, opgeven is niet meer mogelijk.

De kosten voor deelname zijn € 25,- per deelnemer: € 20,- inschrijfgeld en € 5,- borg voor je startnummer. Bij inleveren van je startnummer na je deelname tijdens krijg je je borg terug.

Deelnemers die zich na de inschrijfavond online aan hebben gemeld, dienen de €25,- contant te voldoen bij het ophalen van hun startnummer op 13 augustus. Je dient dan ook een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.

Hierna volgen de voorwaarden voor de trekkertrek op 13 augustus 2017.

Tijdens het evenement dien je een geldig (trekker) rijbewijs te kunnen laten zien als hier om gevraagd wordt. Op het gebied van het Trekkerrijbewijs gelden per 1 juli 2015 nieuwe voorwaarden. We verwijzen jullie hiervoor naar de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/inhoud/rijbewijs-trekker-rijbewijs-t
Daarnaast verzoeken we een ieder om voorafgaande aan de trekkertrek deelname het TSTA regelement en de Wedstrijd en Demonstratie richtlijn- Stichting EPS goed door te lezen en zich hier aan te houden. Zie http://www.tsta.nl/reglement/

Alvorens een ieder zich inschrijft wijzen wij de deelnemer er op dat de deelname op eigen risico geschiedt. Vanwege strengere veiligheidseisen heeft AJK Tubbergen er ook dit jaar weer zorg voor gedragen dat elke deelnemer voor aansprakelijkheid tijdens de wedstrijd is verzekerd. De verzekering geldt voor het trekkertrek-evenement bij AJK Tubbergen. Een ieder is verzekert voor aansprakelijkheid dekking tegen claims van derden (derden achter de dranghekken) ten tijde van de trek op de dag zelf. Dit geldt dus alleen voor de trek op 13 augustus als georganiseerd door AJK Tubbergen. AJK Tubbergen wijst een ieder er op dat zij een eigen WAM dekking in haar verzekering moet hebben, zodat je “buiten het wedstrijd gedeelte” (rennerskwartier, op de weg etc.) ook verzekerd bent. Vraag dit na bij je verzekeraar.