WELKOM

Over AJK Tubbergen!

AJK Tubbergen organiseert in het winterseizoen van oktober tot april onder andere excursies, activiteiten en informatieavonden over uiteenlopende en actuele onderwerpen in de agrarische sector.

Daarnaast organiseert het bestuur van AJK Tubbergen iedere tweede zondag in augustus haar jaarlijkse TREKKERTREK evenement. Een waar spektakel!

De lokale AJK’s (Agrarisch Jongeren Kontakt) en JAV’s (Jong Agrarische Vrouwen) vormen het fundament van NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Het zijn onafhankelijke verenigingen en zij bestaan uit 30 tot soms wel 300 leden. Provinciale AJK’s vormen de schakel tussen de lokale AJK’s en NAJK. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur van NAJK is belangenbehartiging. Speerpunten hierin zijn bedrijfsovername, inkomen en maatschappelijk ondernemen. Ook neemt NAJK standpunten in over actuele en belangrijke onderwerpen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, weidegang en mestbeleid waarin zij meepraten met recente politieke kwesties. Daarnaast organiseert NAJK cursussen op het gebied van bedrijfsovername en ondernemerschap.

Ons lokale AJK Tubbergen organiseert interessante en gezellige informatie avonden met uiteenlopende onderwerpen op agrarisch gebied. Vaak organiseren we informatie avonden bij ’t Oale Roadhoes in Tubbergen. Na het informatieve gedeelte praten we vaak met zijn allen na in het voorcafé onder het genot van een hapje en een drankje. Jaarlijks wordt er een excursie georganiseerd naar een landbouwbedrijf, melkveebedrijf, mechanisatiebedrijf of een machinefabriek.

Momenteel bestaat ons AJK uit een mooie club van zo’n 70 leden. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar jongelui die feeling hebben met de agrarische sector en ons gezellige AJK willen versterken. Een lidmaatschap kost € 30,- per jaar en houdt het volgende in:

– De info-avonden zijn gratis, inclusief de koffie en drank
– Voorrang op inschrijving van de jaarlijkse trekkertrek
– Gebruik van de faciliteiten van het NAJK, zoals diverse individuele activiteiten (zie  www.najk.nl)
–  Financiële voordelen op je AOV-premie van Avéro Achmea
– Je ontvangt 4 x per jaar de BNDR, het ledenblad van het NAJK met alle nieuwtjes op agro-gebied.
– Als lid van NAJK kun je deelnemen aan de collectieve zorgverzekering Interpolis ZorgActief®.
– NAJK organiseert ook cursussen en studiereizen, interessante bijeenkomsten, winacties en natuurlijk de belangenbehartiging in Den Haag en Brussel.

Lid worden van AJK Tubbergen? Meld je aan via ajktubbergen@live.nl

TREKKERTREK 2019