WELKOM

Over AJK Tubbergen!

AJK Tubbergen organiseert in het winterseizoen van oktober tot april onder andere excursies, activiteiten en informatieavonden over uiteenlopende en actuele onderwerpen in de agrarische sector.

Daarnaast organiseert het bestuur van AJK Tubbergen iedere tweede zondag in augustus haar jaarlijkse TREKKERTREK evenement. Een waar spektakel!

De lokale AJK’s (Agrarisch Jongeren Kontakt) en JAV’s (Jong Agrarische Vrouwen) vormen het fundament van NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Het zijn onafhankelijke verenigingen en zij bestaan uit 30 tot soms wel 300 leden. Provinciale AJK’s vormen de schakel tussen de lokale AJK’s en NAJK. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur van NAJK is belangenbehartiging. Speerpunten hierin zijn bedrijfsovername, inkomen en maatschappelijk ondernemen. Ook neemt NAJK standpunten in over actuele en belangrijke onderwerpen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, weidegang en mestbeleid waarin zij meepraten met recente politieke kwesties. Daarnaast organiseert NAJK cursussen op het gebied van bedrijfsovername en ondernemerschap.

Ons lokale AJK Tubbergen organiseert interessante en gezellige informatie avonden met uiteenlopende onderwerpen op agrarisch gebied. Vaak organiseren we informatie avonden bij ’t Oale Roadhoes in Tubbergen. Na het informatieve gedeelte praten we vaak met zijn allen na in het voorcafé onder het genot van een hapje en een drankje. Jaarlijks wordt er een excursie georganiseerd naar een landbouwbedrijf, melkveebedrijf, mechanisatiebedrijf of een machinefabriek.

Momenteel bestaat ons AJK uit een mooie club van zo’n 70 leden. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar jongelui die feeling hebben met de agrarische sector en ons gezellige AJK willen versterken. Een lidmaatschap kost € 39,50 per jaar en houdt het volgende in:

– Van oktober t/m april zijn er maandelijks agrarische info-avonden waarbij een spreker je op de hoogte stelt van de laatste ins- en outs van een specifiek onderwerp in de agrarische wereld. De sprekers zijn o.a. accountants, veeartsen, voeradviseurs, vergunningverleners en gemeente. De avond is vaak bij t’ Oale Roadhoes in Tubbergen of op locatie van de spreker. Na het formele gedeelte praten we altijd gezellig na onder het genot van een hapje en een drankje. De avonden zijn voor leden gratis;
– Minimaal 1 keer in het seizoen gaan we op excursie naar een bedrijf van een collega, een trekkerfabriek of een ander (agrarisch) bedrijf;
– Gebruik van de faciliteiten van het NAJK, zoals diverse individuele activiteiten (zie www.najk.nl)
– Je ontvangt 4 x per jaar de BNDR, het ledenblad van het NAJK met alle nieuwtjes op agro-gebied;
-Als lid van NAJK kun je deelnemen aan de collectieve zorgverzekering
Interpolis ZorgActief®. Hiermee ben je verzekerd van goede zorg tegen een
voordelig tarief. Daarnaast krijg je 15% korting op de aanvullende verzekeringen en 15% korting op de tandartsverzekering. Aanmelden kan online via de website van de Rabobank, daar kun je aangeven dat je collectiviteit via een belangenorganisatie hebt. Onder collectiviteitsnummer 208602191. Voor info: https://www.interpolis.nl/verzekeren/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering
– NAJK organiseert ook cursussen en studiereizen, interessante bijeenkomsten,
winacties en natuurlijk de belangenbehartiging in Den Haag en Brussel.

Lid worden van AJK Tubbergen? Meld je aan via ajktubbergen@live.nl

TREKKERTREK 2022