Welkom

Welkom op de website van AJK Tubbergen! AJK Tubbergen organiseert in het winterseizoen van oktober tot april onder andere excursies, activiteiten en informatieavonden over uiteenlopende en actuele onderwerpen. In de zomer organiseert AJK Tubbergen altijd de jaarlijkse trekkertrek, waar de inkomsten uit worden gegenereerd om de infoavonden te bekostigen. De lokale AJK’s (Agrarisch Jongeren Kontakt) en JAV’s (Jong Agrarische Vrouwen) vormen het fundament van NAJK. Het zijn onafhankelijke verenigingen en bestaan uit 30 tot soms wel 300 leden. Provinciale AJK’s vormen de schakel tussen de lokale AJK’s en NAJK. Via de provinciale AJK’s blijven de lokale AJK’s op de hoogte van alle landelijke en provinciale ontwikkelingen. Het provinciaal bestuur behartigt de provinciale belangen bij NAJK. Daarnaast organiseren ze discussieavonden voor alle leden. De provinciale AJK’s vormen samen het landelijke NAJK-bestuur. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur van NAJK is belangenbehartiging. Speerpunten hierin zijn bedrijfsovername, inkomen en maatschappelijk ondernemen. Ook neemt NAJK standpunten in over actuele en belangrijke onderwerpen, zoals GLB na 2013, weidegang en mestbeleid. Daarnaast organiseert NAJK cursussen op het gebied van bedrijfsovername en ondernemersschap. Trekkertrek Afgelopen zondag 14 augustus organiseerde AJK Tubbergen weer haar jaarlijkse trekkertrek. Vanaf 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ‘s middags brulden de PK’s over de baan heen. Het was mooi weer, veel publiek en een spannende strijd op de baan. Wij willen onze sponsoren en onze vrijwilligers van harte bedanken voor het mede mogelijk maken van dit evenement. In het bijzonder noemen we onze hoofdsponsoren Gebr.Oude Lenferink mestdistributie & transport en Kobra accountants & adviseurs. Wij kijken terug op een prachtig evenement. Op naar volgend jaar 13 augustus! Hierna vind je de uitslagen van het trekkertrek evenement op 14 augustus 2016: Uitslagen 14 augustus 2016
Untitled Untitled2